Magamról


Dr. Schneider Júliának hívnak. Én vagyok a Schneider Oktatás és a Bestreader projekt megálmodója.

Szakmai utam során először a szülési sérülésekkel foglalkoztam, majd a beszédfejlődés, az anyanyelv elsajátítás, az olvasás -, írás elsajátítása, a tanulási folyamat érdekelt. 1992-től foglalkozom megkésett beszédfejlődésű-, tanulási nehézséggel-, vagy mozgásfejlődésben való elmaradásokkal küszködő gyerekekkel. Kezdettől sok kapcsolatom volt – és a mai napig intenzíven tart – különböző mozgásterápiákkal foglalkozó alapítványokkal.  Az évek során ezek a kapcsolatok egyre szorosabbá váltak, kölcsönösen átadtuk egymásnak a tapasztalatokat, megfigyeléseket. Oktatóként segítem munkájukat a terapeuta képzéseikben. 

Az anyanyelvfejlődéssel szorosabb kapcsolatba Gósy Mária professszor asszony beszédpercepció diagnosztikai képzésén kerültem. A kötődés nagyon szorossá vált, 1995 óta több ezer gyereket vizsgáltam, és fejlesztettem. Óriási tapasztalat gyűlt össze a kórtörténeteik, az iskolai életükkel kapcsolatos kudarcaik és sikereik megismerése által. Láttam füzeteiket, hallottam, hogyan olvasnak, vizsgáltam hallásukat, teszteltem beszédfeldolgozási folyamataikat. Láttam, hogy mitől szoronganak, elmondták álmaikat, félelmeiket.

Lehetőségem volt átolvasni a magukkal hozott vizsgálatokat, véleményeket, így egyre jobban beleláttam a pedagógiai diagnosztikába, egyre jobban értettem, mire van szükségük a pedagógia területén dolgozóknak, mi az, ami hiányzik a képzésükből, mi az, ami kívül esik kompetenciájukon, mi az, amiben közös gondolkodásra van szükség. Egyre jobban értettem, hogy mit is várnak az orvosi diagnosztikától. Az érzékelés-észlelés szoros, ám mégis szétválasztandó folyamatainak vizsgálata egyre nagyobb jelentőséggel bírt. Fokozatosan egyértelművé vált, mi lehet a gátja egyes esetekben a különböző fejlesztések hatékonyságának. 

 Számos iskolában, konferencián tartottam előadást pedagógusoknak, logopédusoknak, hívtak pedagógiai szakszolgálatok szakmai napjára, logopédiai napok szakmai programjára, tanítók konferenciájára, helyi-, regionális-, országos rendezvényekre itthon és szlovákiában is. Részt vettem az országos hatáskörű “Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem cselekvési tervének” kidolgozásában. 

 A vizsgált gyerekek szülein kívül több ezer szülővel találkoztam szülőknek szóló előadásokon iskolákban, óvodákban, vagy egy-egy település által rendezett rendezvényen.

Az oktatási portál létrehozása olyan törekvés, amelyben szakemberekkel, érintett gyermekek szüleivel, érdeklődőkkel osztom meg mind az elméleti és mind a gyakorlati tudásomat, tapasztalatomat. Közzé teszem azt a tudást, amivel az érdeklődők el tudnak igazodni a diagnosztika útvesztőiben, és a terápiák sokaságában. Szándékom szerint a portál interaktív jellegű lesz, hónapról-hónapra a beérkező kérdések alapján a legnagyobb igényt jelentő témák részletes feldolgozását és közérthető közzétételét tervezem.

Küldetésemmé vált, hogy felhívjam a figyelmet mindazokra a tényezőkre, melyek nehezítik a gyermekek anyanyelv elsajátítását, valamint az írás és az olvasás sikerességét.  Célom, hogy felhívjam a figyelmet azokra a globálisan megjelenő újabb és újabb nehezítő körülményekre, melyekhez a felnövekvő generációk idegrendszerének alkalmazkodnia kell.

Főbb előadásaim:


Korai Fejlesztők III. Országos Konferenciája Pécs: “Tanulási és magatartászavarok korai megelőzése “

A beszédpercepció, a tanulási nehézségek és a magatartászavarok összefüggései a mindennapi gyakorlatban az orvos szemével.

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és   Logopédiai Társaság XXIV. Országos Szakmai Konferenciája

Egy primér prevenciós módszer széleskörű alkalmazása során szerzett   tapasztalatok és távlati lehetőségek

Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Gyermeknyelvi Napok, Balatonalmádi

Az anyanyelv elsajátítási folyamat zavarainak rejtettsége- óvodai komplex szűrővizsgálat tanulságai

Nyelvi és Kommunikációs kultúra az iskolában

         XIII.Anyanyelv-Oktatási Napok  

         A beszédmegértés zavarai és az iskolai kudarcok összefüggései.

Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem

A vizuális percepció szerepe az írott anyanyelv elsajátításban.

III. Országos Meixner Konferencia

Beszédhallás és-észlelés szerepe a gyerekek nyelvi készségében.  A hallás és az olvasás összefüggései 

Alapozó Terápiák Alapítvány IV. Konferencia

A tér, a látás és az anyanyelvi fejlődés kapcsolata

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
A Magyar Tudomány Ünnepe 

A kisgyermekkori anyanyelv-elsajátítás: kognitív folyamatok és kognitív zökkenők 

Hallástól a beszédhallásig

XIV.Soproni Logopédiai Napok: A fejlődés egyéni útjai a közoktatásban

A tanulási zavarok hátterében megjelenő beszédészlelési és beszédmegértési problémák felismerése, megelőzése óvodás korban.

BHRG Szabadegyetem: „Kihívást jelentő” gyerekek az egészségügyben és az oktatásban 

Az organikus éretlenségről gyermekgyógyász szemmel

XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Konferenciája: A játék és a mese szerepe a gyermeki lélek kibontakozásában

A pedagógia és orvoslás határán. A hallás-beszédészlelés-tanulás összefüggései (vizsgálatok és terápiák)

Katolikus Pedagógus Szervezet és Továbbképző Intézet (KPSZTI)

Regionális szakmai nap alsó tagozatos tanítók számára (Győr) 

Hallás-beszédészlelés-beszédmegértés-SNI összefüggései

XV. Soproni Logopédiai Napok 

A kétszemes együttlátás hibáira utaló jelek az írásban és az olvasásban

Tanítók Egyesületének XI. Konferenciája Budapest

A beszédhallás, beszédpercepció, a beszédértés szerepe a tanulásban

BHRG Szabadegyetem AUTIZMUS nap

Diagnózis előtt, diagnózis után – Autizmus a gyermekgyógyász szemével. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos idegrendszeri szervezeti és biokémiai eltérések 

Százhalombatta Nevelési Tanácsadó 25 éves jubileumi Konferencia

Hallástól a tanulásig

XXI. Komáromi Pedagógiai Napok: Értékteremtés a XXI. századi neveléshez

Az iskolaérettség, a sikeres iskolai beválás, a tanulási képességek fejlődésének segítése. A szellemi tőke értékének növelése

Oktatási Hivatal I. Országos Szaktanácsadói Konferenciája

A lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás   csökkentésének szaktanácsadói támogatása – Problémák és megoldások kisgyermekkorban 


TÉMAKÖRÖK


Hallási és szövegértési nehézségek

Olvasási nehézségek

Beszédfejlődési zavarok

Mozgásfejlődési zavarok

Tanulási nehézségekSzülői kisokos


Beszédészlelési zavar
kisokos

Beszédészlelési zavar

Miért hibázik a gyerek a tollbamondás során? Ha úgy írja le a szót, ahogy hallja, akkor rosszul hallja? A hiba a feldolgozó mechanizmusban van! A beszédészlelési zavar megnyilvánulása az írásban...


Médiában megjelent cikkeim

Kapcsolat
Regisztrációmmal hozzájárulok, hogy személyes adataimat az oldal az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt feltételekkel kezelje. ; Hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címre küldjék a Hónap cikkét és egyéb információkat hírlevél formájában.

Regisztráció

 

A regisztrációra azért van szükség, mert nem szeretnénk kéretlen információval ellátni az oldal látogatóit, valamint a hónap témáját is az Önök javaslataiból választjuk ki! Köszönjük, hogy ezzel is segíti munkánkat!