A tanulási zavar felismerése

A tanulási  zavar felismerése

A tanulási zavar felismerése mindig a pedagógus felelőssége? Hol a hiba? A diák lusta vagy az oktatási módszer nem megfelelő?

A pedagógusnak nehéz dolga van. Nehéz, mert tőle várjuk, hogy felfedezze a másképp fejlődő, vagy „problémás” gyereket. A pedagógus magára marad, hogy meddig várjon, mikor és kinek szóljon, mit tegyen. Küldje, vagy ne küldje a gyereket vizsgálatra? Milyen vizsgálatot javasoljon? Megbuktassa, vagy átengedje?  Miért nem tud a gyerek olyan jegyet kapni, mint amilyet a képességei alapján érdemelne? Miért nincs ideje befejezni a dolgozatait? Lusta, figyelmetlen? Miért nem tudja, amit már ezerszer gyakoroltak? Miért követi el ugyanazt a hibát százszor? Ezek azok a kimondott-kimondatlan dilemmák, amelyekkel a pedagógus nap, mint nap egyre több gyereknél találkozik. Érzi, tudja, hogy nem az ő tanítási módszerében, lelkiismeretességében, s nem a gyerek képességében, hozzáállásában, s nem az otthoni körülményekben van a hiba. De akkor mi a teendő? Hogy segíthet a pedagógus, s hogyan a szülő?   

A  kudarcok hátterében többségében az anyanyelv elsajátítás folyamatának bizonytalansága, az érési folyamatok késése, zavart működése állhat. Az anyanyelv elsajátításának folyamatai láthatatlanul, rejtetten működnek. Zavaraikra csak indirekt módon, a különböző kudarcokból (olvasási nehézség, írásban megjelenő hibák, szövegértési nehézségek, fogalmazásbeli problémák ) következtethetünk. Felfedésükhöz kifejezetten erre a célra kidolgozott speciális tesztekre van szükség. 

A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatainak vizsgálatára alkalmas tesztet, és a fejlesztéshez szükséges programot magyar nyelvre Gósy Mária dolgozta ki.(1989 óta áll rendelkezésre a GMP tesztcsomag )   A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatainak pontos működése biztosítja azt,  hogy a gyerek képes pl. az elhangzott tanári magyarázatot felfogni, értelmezni. A tanári magyarázat szavai, mondatai folyamatosan elhangzó hangsorok, amelyek az elhangzás pillanatában levegőrezgések. A hallgató részéről a levegőrezgések átalakítása az idegrendszer számára kezelhető, feldolgozható elektromos jelekké a hallószervek (középfül, belső fül) funkciója. Az elektromos jelek megfejtése, értelmezése, megértése az agy megfelelő területeinek feladata. A folyamat részeit különböző modellek segítségével lehet csak leírni, s az egyes részfolyamatokat értelmezni. A részfolyamatok egymással összefüggenek, hierarchikusan egymásra épülnek, egymás működésére visszahatnak. A feldolgozás eredményessége attól függ, hogy az egyes részfolyamatok milyen gyorsan, milyen pontosan működnek. Bármelyik lassulása, pontatlan működése az egész megértési folyamatot lassítja, vagy hibássá,  szélsőséges esetben lehetetlenné teszi. A részfolyamatok, az érési folyamat ismerete szükséges ahhoz, hogy a tanulási zavarban megnyilvánuló, a „felszínen” megjelenő problémák igazi okát azonosítani lehessen.